Veritas


İstanbul
TRT Tepebaşı Stüdyoları

Proje Bilgileri

  • Şehir : İstanbul
  • İşveren : TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  • İnşaat Alanı : 60.000 m²
  • Yıl : 2018
  • Hizmetler : Riskli Bina Analizi, CFRP Güçlendirme Projesi, Retrofitting

 

İncelenen yapılar Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun
Uygulama Yönetmeliği ‘nin öngördüğü koşulları Otopark yapısının sağladığı ve Riskli Yapı kapsamına girmediği
görülmüştür , Stüdyo yapısının ise koşulları sağlamadığı ve Riskli Yapı kapsamına girdiği belirlenmiştir.

Yapıların taşıyıcı sistem projeleri mevcut olmadığı için Bilgi Düzeyi Kaysayısı 0.9 alınmıştır.
Bulunduğu bölge için DBYBHY’de tanımlanan Tasarım Depremi altında yıkılma veya ağır
hasar görme riski bulunan bina riskli bina olarak tanımlanır. Riskli binanın tespiti için
uygulanan değerlendirme kurallarına göre hesaplamalar yapılmıştır.

Riskli binaların tespiti için hesaplar, mevcut bina taşıyıcı sistem özellikleri dikkate alınarak
yapılmıştır. Binanın mevcut taşıyıcı sistem özellikleri tüm bina için rölevesi alınarak
kullanılmıştır. Kritik kat, rijitliği diğer katlara oranla çok küçük olan (betonarme çevre
perdeleri bulunmayan) veya yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış en alt bina katıdır.

Proje Görselleri

TRT Tepebaşı Stüdyoları
TRT Tepebaşı Stüdyoları

Lokasyon

İstanbul
İletişim