VeritasSu Kültürü Müzesi

Proje Bilgileri

  • Şehir : İstanbul
  • İşveren : Eyüp Belediyesi
  • Mimar : Celaleddin Çelik - Nun Mimarlık
  • İnşaat Alanı : 945 m²
  • Yıl : 2018
  • Hizmetler : Döşeme için DIN EN 13474, DIN 18008-1:2010-12 yönetmeliklerine göre Lamine Cam Statik Sonlu Elemanlar Analizi (FEM),

 

Proje tarihî Eyüp Hamamı'nın mekân hafızasını koruyarak onun alışılmış bir hamam müzesi yerine suyun anlamı ve hikâyesini yorumlayan bir su kültürü müzesine çevirme fikri üzerine kuruludur.

Hamamın kadınlar kısmında zamanla orijinal mermer döşemenin kaybolması sonucu açıkta kalmış olan cehennemlik ayaklarının cam döşeme ile görünürlüğü devam ettirilmiş, adeta hamam soyularak içi gösterilmiştir. Bu kısım, müzenin enformatik bölümüdür. Mermer döşeme ile hamamın görünür halinin sergilendiği, hatta nem, sis ve ışık oyunları ile desteklenerek hamam atmosferinin yaşatılacağı deneyim bölümü ise erkekler kısmıdır.

Müzede suyun anlamı ve manevî algılanışı, İstanbul Kırkçeşme Suları'nın hamama kadar geliş hikâyesi, ve su objeleri, su hakkında söylenen sözlerle birlikte su kültürü filmler, metinler, grafik düzenlemeler, maketler ve objelerle aktarılır. Ziyaretçinin ses, ışık ve mekânsal düzenlemelerle hem içinde bulunduğu mekânın normalde görülmeyen katmanlarını tecrübe etmesi, hem de alt yapı ölçeğinden çeşmelere, sakalardan şifa taslarına ev ölçeğinde su kültürü ile ilgili seçilmiş bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır. Rutin müze turunda aktarılandan daha fazla bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için müze içinde özel kitapların bulunduğu bir okuma odası yer alır.

Girişteki ahşap soğukluk kısmı kitap ve hediyelik eşya satışı için kullanılmış, arkadaki bahçeli kısımda ise bir kafe düzenlenmiştir. © NunMimarlık

Proje Görselleri

Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi
Su Kültürü Müzesi

Lokasyon


İletişim