Veritas


Çoker House has been selected for Turkey Architecture Yearbook 2019!

30.06.2020

Arkitera Mimarlık Merkezi’nin geliştirdiği Türkiye Mimarlık Yıllığı, yerli ve/ya yabancı tasarımcılar tarafından son bir yılda üretilen yapılı çevreyi tartışmaya açmayı, sergilemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor. Bu yıl Sibel Dalokay, Burak Pelenk, Esin Tercan, Ayhan Usta ve Şebnem Yücel’den oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilen 130 proje arasından 40 tanesi yıllığa girmek ve sergilenmek üzere seçildi.

Türkiye Mimarlık Yıllığı 2019 jürisi için 19 Haziran 2020 tarihinde video konferans üzerinden toplanan, Sibel Dalokay, Burak Pelenk, Esin Tercan, Ayhan Usta ve Şebnem Yücel’den oluşan seçici kurul, başvuru ile gelen 130 projeyi değerlendirmiş, bunların arasından seçilen 40 adet projenin yıllıkta yer almasına karar vermiştir.

   

         ​


Previous