Veritas


İstanbul
İstanbul Şehir Üniversitesi

Proje Bilgileri

  • Şehir : İstanbul
  • İşveren : İstanbul Şehir Üniversitesi
  • Mimar : Celaleddin Çelik - Nun Mimarlık
  • İnşaat Alanı : 24.000 m²
  • Yıl : 2017
  • Hizmetler : Betonarme-Çelik Statik Tasarım 

 

Yapının mevcut strüktürü ve kütlesi ile karakterini korurken, yeni fonksiyonlara imkân veren düzenlemelerin kendni eski yapıdan ayrıştırarak var olması hedeflenmiştir. Izgara modüler strüktürün tekrarına dayanan ana kurgu içselleştirilmiş, yeni ekler de aynı kurguyu devam ettiren bir dille ele alınmıştır.

Açık ve kapalı alanlar arasında geçişkenliği sağlamak ve sınırlarını kademeli olarak zenginleştirmek amaçlanmıştır. Yapıya eklenen revaklar, iç mekân ile dış mekân arasında bir ara geçiş mekânı oluşturur. Bu revaklar üzerinde, yapınin girişlerini vurgulayan ve koruyan büyük saçaklar vardır. 'Kapak' diyebileceğimiz bu saçaklar, ana girişi, deniz tarafı girişini ve mescid girişini belirler.

Denize dik bir yatay sirkülasyon hattı, bütün mekânlara ulaşımı sağlar. Bu yatay hat galeri boşlukları ile üç kat yüksekliğindedir.

Ana girişin karşısında bir iç avlu kurgulandı, bu iç avlu birleştiren ve dağıtan bir merkez, çeşitli etkinlikler düzenlemeye uygun bir buluşma noktası. İç avlu, karşı tarafta kazılan bir dış avluya açılır. Girişten itibaren aydınlık ve çok katmanlı mekân derinliği, iç mekân zenginleştirir. Dış avluya açılan sınıflar hem binanın en sakin bölgesi, hem de kendi özel bahçelerine açılan nitelikli eğitim hacimleri oluşturur.

Mescidler, kampus tarafından rahatlıkla ulaşılabilecek ve kalabalık zamanlarda dışarı bile taşmaya imkân verecek bir yere konumlandırıldı.

Zemin katta ticaret mekânları yer alır, bunlar bina girişini domine etmeyecek, ama kolay ulaşılabilecek noktalarda konumlandırıldı.

Kafelerin bir kısmı deniz tarafına doğru açılan bahçelere sahiptir, bir kısmı ise ana girişin yakınında yer alır.

Market, mal girişi ve çöp çıkışı için yapının güneydoğu yönünde, mevcut tek katlı saçak dönüştürülerek planlanmıştır.

Mutfak marketin yanında, arkadan servis alabilecek ve çöp çıkışı yapabilecek konumdadır. Mutfağin içinden bir servis asansörü ve merdiveni ile bir üst kattaki yemekhaneye ulaşılır. Yemekhane yapının deniz cephesini tamamen tutar.

Sağlık merkezi, revir ve PDRM’yi bir arada içerir ve dışarıdan sedye girişine imkân sağlar.

İletişim fakültesi stüdyoları, yapı zemin katının toprak altında kalan kısımlarında, teknik alanların depoları ile arka arkaya planlanmıştır.

Proje Görselleri

İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi
İstanbul Şehir Üniversitesi

Lokasyon

İstanbul
İletişim