Veritas


İstanbul
TRT Ulus Stüdyoları

Proje Bilgileri

  • Şehir : İstanbul
  • İşveren : TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
  • İnşaat Alanı : 20.000 m²
  • Yıl : 2018
  • Hizmetler : CFRP Güçlendirme Projesi , Retrofitting

 

Üst yapının deprem kuvvetlerini karşılaması, yapının yatay deplasmanlarının kısıtlanması ve
yönetmelikte belirtilen performans düzeyine ulaştırılması için yapıya X ve Y doğrultusunda
yeni betonarme perdelerin ilave edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapıya X doğrultusunda
4 adet ve Y doğrultusunda 8 adet betonarme perde ilavesi yapılmıştır.

Perde ilavesinden sonra yapılan analizlerde kolon elemanlarının gevrek veya sünek kırılma
ile hasarlı durumda olduğu tespit edilmiş olup bütün kolonlarda güçlendirmeye ihtiyaç
duyulmuştur.

Yapıya betonarme perde ilave edilerek güçlendirilen yapının performans analizleri
sonucunda hasarlı olabilecek kiriş elemanları tespit edilmiştir. Hasarlı durumda olabilecek
kiriş elemanları için FRP hesapları yapılarak sargılama yapılacaktır.

Proje Görselleri

TRT Ulus Stüdyoları
TRT Ulus Stüdyoları
TRT Ulus Stüdyoları
TRT Ulus Stüdyoları

Lokasyon

İstanbul
İletişim